Informatie-ochtend

Ouders die hun kind willen aanmelden bij de Morskring, of op zoek zijn naar een school voor hun kind, kunnen een afspraak om een informatie-ochtend bij te wonen, inplannen via onze website.

De aula waar we u ontvangen hebben we zo ingericht dat u op genoeg afstand van anderen kunt zitten.

Tijdens deze ochtend krijgen de ouders informatie over de school: wat zijn de doelstellingen en uitgangspunten van ons onderwijs, de wijze van werken, de organisatie, de schoolbevolking, de schoolregels, de mensen die er werken, etc. 

Vervolgens worden de ouders door het schoolgebouw rondgeleid*. Omdat ook alle groepen worden bezocht en de ouders de school daardoor volop in bedrijf kunnen zien, krijgen zij een goede indruk van de werkwijze, de organisatie en de sfeer binnen de school. Zij maken daarbij kennis met de leerkrachten en leerlingen.

De ervaring leert dat de informatie-ochtend voor kinderen erg lang duurt. Om te zorgen dat wij zo goed mogelijk met belangstellende ouders in gesprek kunnen gaan, verzoeken wij hen dan ook geen kind(eren) mee te nemen naar de informatiebijeenkomst.

De ochtenden starten altijd op locatie Dam, Damlaan 1, om 9.00 uur en eindigen om 10.30 uur.
LET OP: op dit ogenblik kunnen we geen fysieke rondleiding aanbieden na de presentatie, de ochtend duurt daarom tot ongeveer 10.00 uur.

* Mochten er tegen de tijd van de informatie-ochtenden nog steeds restricties zijn op school in verband met de COVID-19 maatregelen, dan zullen we tijdig contact met u opnemen. 

Hopelijk tot ziens!

Aanmelden informatie-ochtend

* Verplichte velden