Ouderraad

De Morskring heeft een bijzonder actieve Ouderraad. Samen met de klassenouders ondersteunen de leden van de Ouderraad het schoolteam bij veel activiteiten. Vooral tijdens de drukken feestmaand december, tijdens de sportdagen of gedurende een projectperiode is hun inbreng voor de school van grote waarde.
De penningmeester van de Ouderraad beheert de gelden van de ouderbijdrage.

Leden van de Ouderraad zijn via ons Ouderportaal Social Schools te bereiken.