Nieuwe leerlingen

Aanmelden

De school maakt met ouders die hun kind willen aanmelden bij de Morskring, of op zoek zijn naar een school voor hun kind, een afspraak om een informatie-ochtend bij te wonen. Dit gebeurt via deze website.
Op een informatie-ochtend ontvangt u een voor-aanmeldformulier. Deze versturen wij niet per mail.

  • Geef u op voor de informatie-ochtend.
  • Is uw kind al bijna 4 jaar of ouder? Neem contact op met administratie@morskring.nl
Wij kunnen helaas geen inschrijvingen meer aannemen voor kinderen geboren tussen oktober 2019 en oktober 2020.

Vanwege de grote belangstelling voor de school is het helaas niet mogelijk om individuele rondleidingen aan te bieden. De informatie-ochtend blijkt echter een heel fijn gezamenlijk moment te zijn en er is (na afloop) altijd ruimte voor persoonlijke vragen. 

Wanneer ouders hebben gekozen voor de Morskring, maken zij dit kenbaar via het voor-aanmeldformulier (deel A). Dit betekent nog niet dat de leerling is ingeschreven. Dat gebeurt vanaf de 3e verjaardag via deel B.

Bij het definitief inschrijven van leerlingen gaan wij te werk volgens het convenant dat door alle schoolbesturen in Leiden is ondertekend. Daarin staat onder andere beschreven welke volgorde de school hanteert bij de definitieve inschrijving. Het convenant is op school ter inzage beschikbaar. 

Voor ouders, die al één of meerdere kinderen op school hebben, is een formulier aan te vragen bij de onderbouw-coördinator of administratie via Social Schools. Zij hoeven niet opnieuw deel te nemen aan een informatie-ochtend. Maar, doe dit wel tijdig (liefst rond de derde verjaardag) in verband met het aantal beschikbare plekken gedurende een schooljaar.