Week van de aandacht.

03-03-2021
In de week na de vakantie starten we met het project 'Week van de aandacht'. Sinds een aantal jaar is aandacht voor een sociaal veilige leeromgeving een speerpunt van het onderwijsbeleid van de overheid. Scholen zijn daarmee verplicht om een sociaal veilige leeromgeving te bieden. Onze school wil daar graag actief invulling aan geven. Dit willen wij op een positieve manier doen met 'De week van de aandacht'. We volgen in deze week het gewone lesprogramma. Tussendoor besteden we aandacht aan talenten, samenwerken, respect, groepsdynamiek en hoe we met elkaar omgaan. Dat geldt voor de kinderen onderling maar ook voor leerkrachten en ouders. Het is een week waarin we stilstaan bij elkaar en waarin we heel veel positieve energie door de school willen laten stromen. Wij zouden het heel fijn vinden als ouders/verzorgers ook meedoen aan deze week. Iedere dag is er een vraag voor thuis. De volgende ochtend wordt in iedere groep besproken hoe de vraag thuis besproken is. Wij vragen u daarom uw medewerking aan het bespreken van de vraag van de dag met uw kind(eren). Het hele team en alle leerlingen doen mee, u toch ook?